Inspekcje techniczne

Geodezyjna obsługa inwestycji

Nasza firma oferuje wykonanie lotniczych inspekcji technicznych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Wykonujemy dokumentację fotograficzną obiektów wysokich, miejsc trudno dostępnych oraz obiektów liniowych, w szczególności:

  • maszty telekomunikacyjne,
  • słupy elektroenergetyczne,
  • turbiny wiatrowe,
  • kominy oraz zbiorniki przemysłowe,
  • pylony mostów,
  • budynki oraz budowle,
  • obiekty inżynierskie,
  • infrastruktura drogowa oraz kolejowa.

W ramach usługi wykonujemy rejestrację fotograficzną lub filmową całego obiektu lub konkretnego elementu wskazanego przez zamawiającego. Oferujemy również wykonanie dokumentacji zawierającej analizę wykrytych uszkodzeń oraz ubytków (np. rysy, pęknięcia, erozje).